Telefon

530169865

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 19:00

Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas priorytetem, dlatego organizowane przez nas kolonie i obozy są zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami.

Od strony formalnej:

  • posiadamy zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki Marszałka Województwa Małopolskiego wydawane jedynie organizatorom, którzy spełniają wszelkie wymogi formalne
  • posiadamy aktualne ubezpieczenia Gwarancja Ubezpieczeniowa Organizatora Turystyki
  • wszystkie nasze kolonie i obozy są zgłaszane do Kuratorium Oświaty, przez co podlegają kontroli zewnętrznej
  • nasza kadra posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą co przed każdym wyjazdem jest kontrolowane przez Kuratorium Oświaty. Wypoczynek każdorazowo zgłaszany jest do:
    – 21 dni w przypadku obozów krajowych
    – 14 dni w przypadku obozów zagranicznych

Cel zajęć:
Celem zajęć z języka angielskiego na kolonii jest pokazanie dzieciom, że kontakt z językiem obcym może być prawdziwą przyjemnością i zabawą, co podnosi motywację do jego późniejszej nauki. Warsztaty są ukierunkowane na rozwój umiejętności komunikacji i zaktywizowanie słownictwa i zwrotów językowych.

Metoda nauczania:
Podczas warsztatów językowych stosujemy metodę komunikacyjną nastawioną na praktyczne używanie języka i ćwiczenie języka mówionego i rozumienia ze słuchu. Zajęcia prowadzone są w grupach 15-18 osobowych, do których dzieci przydzielane są według wieku oraz częściowo poziomu swojej znajomości języka obcego. W ramach zajęć dopołudniowych wprowadzamy temat przewodni dnia oraz ćwiczymy struktury językowe z nim związane poprzez gry i zabawy językowe. Popołudniowe zajęcia językowe to najczęściej tematyczne projekty językowe integrujące wszystkie dzieci. Warsztaty odbywają się codziennie i trwają minimum 2 godziny lekcyjne. Prowadzone są one w języku angielskim przez wykfalifikowanych specjalistów z doświadczeniem w nauczaniu tej grupy wiekowej. Zapewniamy ciekawe i urozmaicone materiały dydaktyczne. Jeśli tylko pozwalają na to warunki atmosferyczne, wszystkie zajęcia językowe odbywają się na świeżym powietrzu i zawierają elementy ruchowe.

Rodzaj zajęć:
Zajęcia językowe mają formę warsztatowo-projektową, w ramach nich dzieci przygotowują rozmaite prezentacje, projekty, plakaty itp. Odbywają się one w miłej atmosferze, dzieci i młodzież biorą udział w różnych grach, konkursach, zabawach odbywających się zarówno w sali jak i w plenerze. W ramach zajęć językowych organizujemy między innymi różne ciekawe przedsięwzięcia typu: poszukiwanie skarbu (podchody), festiwal piosenki angielskiej, klub filmowy, kalambury, teatrzyk itp. (dostosowane do wieku, zainteresowań i preferencji uczestników kolonii). Język angielski przewija się przez wszystkie zajęcia dzieci w trakcie dnia, w tym również w czasie zajęć sportowych (np. na basenie), wycieczek, posiłków itp.

Zakres leksykalny:
Jako, że w komunikacji w języku obcym ważną rolę odgrywa słownictwo, w ramach zajęć powtarzamy i rozszerzamy słownictwo i zwroty z najbardziej przydatnych dziedzin życia codziennego. Każdy dzień zajęć ma swój temat, wokół którego zorganizowane są różne ćwiczenia, gry i zabawy. Planowane zagadnienia tematyczne to m.in.: Hobby i zainteresowania, Sport i zdrowie, Turystyka i przyroda, Moda, Spędzanie czasu wolnego, Jedzenie i wiele innych.

Organizowane przez nas kolonie przygodowo-językowe i obozy rekreacyjno-językowe różnią się między sobą wiekiem uczestników i programem. Kolonie przewidziane są dla dzieci w wieku 8-12 lat, obozy skierowane są do młodzieży 11-17 lat. Przez wzgląd na komfort i bezpieczeństwo dzieci, staramy się aby różnice wiekowe pomiędzy uczestnikami grup nie były zbyt duże. Większość zajęć językowych czy rekreacyjnych jest prowadzona w małych grupach dzieci / młodzieży w zbliżonym do siebie wieku.

Zajęcia językowe dla uczestników kolonii opierają się na grach i zabawach językowych z wykorzystaniem elementów muzycznych, ruchowych i artystycznych. Dzieci są dzielone na grupy według wieku. Zajęcia przygodowo-sportowe dla dzieci są dostosowane do ich wieku i możliwości.

Program językowy dla uczestników obozu jest bardziej obszerny, zajęcia w  grupach trwają 2 godziny dziennie i są prowadzone w formie warsztatowej, często w plenerze. Aby jak najlepiej wykorzystać czas, młodzież dzielimy na grupy zbliżone pod względem poziomu zaawansowania w oparciu o wyniki testu wstępnego. Zajęcia rekreacyjno-ruchowe podczas obozów uwzględniają zainteresowania nastolatków.

Cel zajęć:
Celem zajęć z języka angielskiego na kolonii jest pokazanie dzieciom, że kontakt z językiem obcym może być prawdziwą przyjemnością i zabawą, co podnosi motywację do jego późniejszej nauki. Warsztaty są ukierunkowane na rozwój umiejętności komunikacji i zaktywizowanie słownictwa i zwrotów językowych.

Metoda nauczania:
Podczas warsztatów językowych stosujemy metodę komunikacyjną nastawioną na praktyczne używanie języka i ćwiczenie języka mówionego i rozumienia ze słuchu. Zajęcia prowadzone są w grupach 15-18 osobowych, do których dzieci przydzielane są według wieku oraz częściowo poziomu swojej znajomości języka obcego. W ramach zajęć dopołudniowych wprowadzamy temat przewodni dnia oraz ćwiczymy struktury językowe z nim związane poprzez gry i zabawy językowe. Popołudniowe zajęcia językowe to najczęściej tematyczne projekty językowe integrujące wszystkie dzieci. Warsztaty odbywają się codziennie i trwają minimum 2 godziny lekcyjne. Prowadzone są one w języku angielskim przez wykfalifikowanych specjalistów z doświadczeniem w nauczaniu tej grupy wiekowej. Zapewniamy ciekawe i urozmaicone materiały dydaktyczne. Jeśli tylko pozwalają na to warunki atmosferyczne, wszystkie zajęcia językowe odbywają się na świeżym powietrzu i zawierają elementy ruchowe.

Rodzaj zajęć:
Zajęcia językowe mają formę warsztatowo-projektową, w ramach nich dzieci przygotowują rozmaite prezentacje, projekty, plakaty itp. Odbywają się one w miłej atmosferze, dzieci i młodzież biorą udział w różnych grach, konkursach, zabawach odbywających się zarówno w sali jak i w plenerze. W ramach zajęć językowych organizujemy między innymi różne ciekawe przedsięwzięcia typu: poszukiwanie skarbu (podchody), festiwal piosenki angielskiej, klub filmowy, kalambury, teatrzyk itp. (dostosowane do wieku, zainteresowań i preferencji uczestników kolonii). Język angielski przewija się przez wszystkie zajęcia dzieci w trakcie dnia, w tym również w czasie zajęć sportowych (np. na basenie), wycieczek, posiłków itp.

Zakres leksykalny:
Jako, że w komunikacji w języku obcym ważną rolę odgrywa słownictwo, w ramach zajęć powtarzamy i rozszerzamy słownictwo i zwroty z najbardziej przydatnych dziedzin życia codziennego. Każdy dzień zajęć ma swój temat, wokół którego zorganizowane są różne ćwiczenia, gry i zabawy. Planowane zagadnienia tematyczne to m.in.: Hobby i zainteresowania, Sport i zdrowie, Turystyka i przyroda, Moda, Spędzanie czasu wolnego, Jedzenie i wiele innych.

Cel zajęć:
Celem warsztatowych zajęć z języka angielskiego w ramach obozu jest rozwijanie umiejętności komunikacji w języku angielskim oraz powtórzenie i rozszerzenie słownictwa i zwrotów z istotnych dziedzin tematycznych. Dla wielu uczestników formuła zajęć pozwala na przełamanie bariery językowej. Poprzez pokazanie młodzieży, że kontakt z językiem obcym może być przyjemny i przydatny, wzmacniamy również motywację uczestników zajęć do nauki języka angielskiego w przyszłości.

Metoda nauczania:
Podczas zajęć językowych stosujemy metodę komunikacyjną nastawioną na praktyczne używanie języka i ćwiczenie języka mówionego. Zajęcia prowadzone są w grupach 15-18 osobowych, do których młodzież przydzielana jest według poziomu swojej znajomości języka obcego w oparciu o wyniki testu wstępnego. Warsztaty odbywają się codziennie i trwają minimum 2 godziny dziennie w godzinach dopołudniowych lub po południu. Prowadzone są one wyłącznie w języku angielskim przez wykfalifikowanych specjalistów doświadczonych w nauczaniu tej grupy wiekowej. Zapewniamy ciekawe i urozmaicone materiały dydaktyczne.

Rodzaj zajęć:
Zajęcia językowe mają formę warsztatowo-projektową, w ramach nich młodzież przygotowuje rozmaite projekty, prezentacje, plakaty itp. Młodzież jest zachęcana do udziału w rozmaitych grach, konkursach i zabawach językowych odbywających się głównie w plenerze jeśli tylko pozwala na to pogoda. W ramach popołudniowych zajęć językowych zorganizowane są między innymi różne przedsięwzięcia typu festiwal piosenki angielskiej, klub filmowy, kalambury, teatrzyk itp. (dostosowane do wieku, zainteresowań i preferencji uczestników obozu). Język angielski przewija się przez wszystkie zajęcia młodzieży w trakcie dnia, w tym również w czasie wycieczek, posiłków itp.

Zakres leksykalny:
W ramach warsztatów powtarzamy oraz rozszerzamy słownictwo i zwroty z najbardziej przydatnych dziedzin życia codziennego. Każdy dzień zajęć ma swój temat, wokół którego zorganizowane są różne ćwiczenia, dialogi sytuacyjne, gry i projekty. Podczas realizacji słownictwa związanego z tematem dnia, zwykle w sposób komunikatywny powtarzamy też struktury gramatyczne, które się z tym tematem wiążą. Pozwala to nie tylko pełniej aktywizować wybrane struktury, ale też daje młodzieży więcej pewności siebie w używaniu języka zarówno w czasie obozu, jak i po powrocie do szkoły.

Bez względu na lokalizację, kolonie i obozy organizujemy w ośrodkach położonych blisko lokalnych atrakcji turystycznych oraz dysponujących bazą sportowo-rekreacyjną (boiska, place zabaw, miejsca na grilla itp.). Obiekty, w których mieszkamy spełniają wszystkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz posiadają aktualne zezwolenia Straży Pożarnej.

Do dyspozycji mamy pokoje 3-6 osobowe z łazienkami w murowanych budynkach. Zakwaterowanie dzieci / młodzieży w pokojach odbywa się według kryterium płci i wieku, oraz w miarę możliwości według życzeń rodziców. W praktyce wygląda to w ten sposób, że dziewczynki i chłopcy śpią w oddzielnych pokojach, ponadto staramy się aby w każdym pokoju były dzieci w zbliżonym wieku po to aby dobrze się czuły razem, bez względu na to czy pojadą na obóz same czy ze znajomym dzieckiem. Plan zakwaterowania powstaje na kilka dni przed wyjazdem grupy na obóz / kolonię. Prośby o wspólne zakwaterowanie przyjmujemy tylko drogą mailową do 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
Prosimy zastanowić się nad prośbami dotyczącymi wspólnego zakwaterowania dzieci w mocno zróżnicowanym wieku. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że przynosi to więcej nieporozumień i rozczarowań i często kończy się koniecznością rozkwaterowania dzieci.
W większości obiektów zakwaterowanie jest od godziny 14:00, a kończy się o godzinie 10:00. Uczestnicy oczekujący na zakwaterowanie lub po wykwaterowaniu w ostatnim dniu składają bagaże w miejscu wskazanym przez wychowawców.

Z uwagi na konieczność uwzględniania przy zakwaterowaniu kryterium płci, wieku dzieci oraz próśb rodziców o zakwaterowaniu decyduje wyłącznie organizator.

Organizator wypoczynku nie przewiduje zgody na pokoje koedukacyjne (nawet w przypadku uczestnictwa rodzeństwa w jednym wypoczynku).

Staramy się aby w czasie naszych kolonii czy obozów dzieci i młodzież spędzały czas w jak najbardziej urozmaicony i aktywny sposób, co oznacza, że potrzebują dużo energii. Uczestnicy wyjazdu otrzymują 3 urozmaicone posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) przygotowane według zasad racjonalnego żywienia dzieci w wieku szkolnym. Wszystkie dzieci, które mają na to ochotę dostają dokładki. Wychowawcy jedzą posiłki ze swoimi grupami i starają się zwracać uwagę aby wszystkie dzieci nie tylko jadły posiłki ale również piły odpowiednią ilość płynów.

Przez cały czas trwania wypoczynku uczestnicy mają nieograniczony dostęp do butelkowanej wody mineralnej. Zachęcamy aby uczestnicy zabierali ze sobą bidony na wodę, do których będą przelewać wodę z większych butelek.

Podczas wyjazdów zagranicznych najczęściej serwowane są dania kuchni regionalnej, których składniki, smaki oraz sposób podania różnią się od przyzwyczajeń polskich uczestników.

Ze względów organizacyjnych nie zawsze istnieje możliwość zapewnienia specjalistycznej diety. Ewentualny wybór diety wiąże się najczęściej z dodatkową opłatą i wymagane jest zgłoszenie przed rozpoczęciem wypoczynku.

Dzieci otrzymują prowiant suchy i wodę również na podróż powrotną. Na podróż na miejsce obozu/kolonii prosimy o zapakowanie dzieciom kanapek i napojów. Prosimy aby nie dawać dzieciom na drogę słodkich napojów gazowanych, czipsów czy produktów w czekoladzie.

Wychowawcami podczas kolonii i obozów są zarówno lektorzy, filolodzy z przygotowaniem pedagogicznym i doświadczeniem w pracy z tymi grupami wiekowymi, jak i trenerzy i instruktorzy AFF. Każdy wychowawca posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do pracy z dziećmi. Kadra obozowa / kolonijna jest również dobierana pod kątem doświadczenia i dobrego kontaktu z dziećmi / młodzieżą. Ponadto, od strony organizacyjnej pieczę nad całością na miejscu sprawuje kierownik.

Kadra jest odpowiedzialna za bezpieczny i prawidłowy przebieg wypoczynku, a uczestnicy mają obowiązek podporządkowania się jej poleceniom. Pod opieką jednego wychowawcy znajduje się w zależności od wieku uczestników nie więcej niż 15 lub 20 uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Firmy, z którymi współpracujemy w zakresie przewozu posiadają odpowiednie zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności. Przewoźnicy dysponują komfortowymi autokarami z aktualnymi badaniami technicznymi oraz doświadczonymi kierowcami. W zależności od długości trasy zawsze zapewniamy odpowiednią liczbę kierowców dla bezpieczeństwa dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podczas podróży odbywają się postoje w miejscach do tego przeznaczonych. Ponadto, na naszą prośbę przed wyjazdem Policja sprawdza stan techniczny autokarów i trzeźwość kierowców.
Autokary oznaczone są tabliczką z logo Fundacji TGLS umieszczoną za przednią szybą pojazdu. Możliwość korzystania z toalet w autokarach z uwagi na komfort podróżowania oraz ich małą pojemność jest ograniczona do sytuacji wyjątkowych. Zachęcamy aby korzystać z toalet publicznych w czasie przerw w podróży. Postoje w przypadku wyjazdów zagranicznych organizowane są średnio co 4 godziny. Proszę pamiętać aby dzieci miały przy sobie drobny bilon (z uwzględnieniem waluty w krajach tranzytowych) na opłaty z tym związane.

Dokładna informacja o godzinie wyjazdu jest zawsze rozsyłana na adres mailowy Opiekunów Uczestników na dwa tygodnie przed wyjazdem. Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki 15 minut przed planowaną godziną odjazdu.

Opiekunowie, którzy planują samodzielnie dowieźć / odebrać dzieci z miejsca kolonii proszeni są o poinformowanie nas o tym z wyprzedzeniem. Jeśli uczestnik będzie odbierany z miejsca zbiórki przez osobę inną niż opiekun prawny dziecka (np. dalszy krewny, sąsiad, rodzic innego kolonisty) prosimy Opiekuna o poinformowanie Fundacji TGLS o tym fakcie z wyprzedzeniem oraz podpisanie przez Opiekuna prawnego/rodzica zgody na odebranie dziecka przez daną osobę i przesłanie nam jej mailem (pdf).

Opieka medyczna sprawowana jest w miejscowych ośrodkach zdrowia lub przez lekarzy i pielęgniarki pracujących na zlecenie ośrodka kolonijnego, w którym przebywamy. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów ze zdrowiem uczestnika niezwłocznie udzielamy pomocy oraz informujemy rodziców o zaistniałym zdarzeniu.

Dzieci wyjeżdżające na obóz / kolonię powinny być zdrowe. Jeśli przed wyjazdem dziecko przebyło chorobę lub kontuzję, przez którą nie będzie mogło brać udziału w zajęciach sportowych czy rekreacyjnych (wycieczki) prosimy o zgłoszenie nam tego faktu przed zapisaniem dziecka na obóz.

Dla bezpieczeństwa i dobra dziecka, bardzo prosimy o rzetelne wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej i podanie informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka, szczepień, uczuleń na leki, stale przyjmowanych leków (jeśli dotyczy) oraz ich dawkowania.
Jeśli dziecko musi przyjmować na stale leki prosimy opisać dokładne dawkowanie w karcie kwalifikacyjnej. Dotyczy to wszystkich leków podawanych dziecku na stałe. Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe, aby dzieci samodzielnie przyjmowały leki. Lekarstwa podpisane (imieniem i nazwiskiem dziecka), zapakowane w oryginalnych opakowaniach i blistrach proszę przekazać wychowawcy na zbiórce. Zachęcamy do zapakowania leków do opisanych woreczków strunowych.

Wszyscy uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW a w przypadku wypoczynku za granicą również KL (Koszty leczenia).
Uczestników wyjeżdzających na zagraniczny wypoczynek zachęcamy do wyrobienia Karty EKUZ. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli dokument który uprawnia nas do korzystania z usług medycznych poza granicami kraju. Karta gwarantuje nam korzystanie z usług lekarskich w krajach należących do UE, na równych prawach z obywatelami danego kraju. Karta nie jest obowiązkowa, ale pomocna w przypadku przekroczenia standardowej kwoty ubezpieczenia. Karta wyrabiana jest bezpłatnie w oddziałach NFZ.

Dokładamy starań aby na obozach czy koloniach integrować dzieci / młodzież i sprawiać aby czuły się radośnie oraz bezpiecznie. Wszystkich Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad opisanych w regulaminie kolonii lub obozu, zawartym w Karcie Kwalifikacyjnej. Prosimy Opiekunów i Uczestników o wcześniejsze zapoznanie się z zasadami i podpisanie regulaminu.

Po przyjeździe na miejsce obozu / kolonii wychowawcy rozmawiają z uczestnikami o zasadach współpracy w grupie oraz o tym jakie zachowania w trakcie kolonii / obozu są pożądane a jakie niedozwolone. Uczestnicy są informowani, że w przypadku nieprzestrzegania zasad regulaminu mogą otrzymać upomnienie lub naganę. Równocześnie staramy się chwalić czy nagradzać dzieci za dobre zachowanie.

Rażące naruszenie regulaminu może skutkować wydaleniem uczestnika z kolonii lub obozu. W takiej sytuacji rodzice pokrywają koszty transportu uczestnika do domu. Wydalenie z kolonii lub obozu może mieć miejsce w skrajnych przypadkach np. picie alkoholu, palenie papierosów, branie narkotyków i używek, narażanie na niebezpieczeństwo innych uczestników.

Sugerujemy aby zapakować wszystkie ubrania dziecka w jedną większą walizkę lub plecak, koniecznie opisane imieniem i nazwiskiem dziecka. Ponadto, na czas podróży dziecko powinno mieć bagaż podręczny w torbie czy mniejszym plecaczku (który będzie też później przydatny podczas wycieczek). Prosimy rodziców o rozsądne pakowanie. Nasza kadra pomaga najmłodszym dzieciom przy transporcie bagażu z autokaru do ośrodka kolonijnego.

Aby ułatwić kwestię pakowania, około 2 miesiące przed wyjazdem dziecka wyślemy Państwu sugerowaną listę rzeczy, które dziecko powinno ze sobą zabrać na obóz czy kolonię.

Fundacja TGLS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione podczas obozu. Odradzamy zabieranie ze sobą dużych sum pieniędzy oraz wartościowych przedmiotów (konsoli do gier, sprzętu elektronicznego, drogich telefonów komórkowych, dużej sumy pieniędzy itp.).

W razie potrzeby istnieje możliwość kontaktowania się z dzieckiem pod numerem kierownika obozu / kolonii – podawanego do informacji rodzicom przed wyjazdem.

Na życzenie dziecka lub rodzica wychowawca może przechowywać kieszonkowe dziecka.

W przypadku wyjazdów zagranicznych wymagany jest paszport (Grecja) lub dowód osobisty (Włochy) oraz karta EKUZ. W przypadku wypoczynku w kraju wymagana jest legitymacja szkolna.

Kaucja stanowi zabezpieczenie na wypadek ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestnika w hotelu/ośrodku wczasowym lub autokarze. Dotyczy tylko wyjazdów zagranicznych.
Kaucja w wysokości 20 Euro pobierana jest przez wychowawców w trakcie zbiórki i zwracana uczestnikom podczas podróży powrotnej.

Opieka medyczna sprawowana jest w miejscowych ośrodkach zdrowia lub przez lekarzy i pielęgniarki pracujących na zlecenie ośrodka kolonijnego, w którym przebywamy. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów ze zdrowiem uczestnika niezwłocznie udzielamy pomocy oraz informujemy rodziców o zaistniałym zdarzeniu.

Dzieci wyjeżdżające na obóz / kolonię powinny być zdrowe. Jeśli przed wyjazdem dziecko przebyło chorobę lub kontuzję, przez którą nie będzie mogło brać udziału w zajęciach sportowych czy rekreacyjnych (wycieczki) prosimy o zgłoszenie nam tego faktu przed zapisaniem dziecka na obóz.

Dla bezpieczeństwa i dobra dziecka, bardzo prosimy o rzetelne wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej i podanie informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka, szczepień, uczuleń na leki, stale przyjmowanych leków (jeśli dotyczy) oraz ich dawkowania.
Jeśli dziecko musi przyjmować na stałe leki prosimy opisać dokładne dawkowanie w karcie kwalifikacyjnej. Dotyczy to wszystkich leków podawanych dziecku na stałe. Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe, aby dzieci samodzielnie przyjmowały leki. Lekarstwa podpisane (imieniem i nazwiskiem dziecka), zapakowane w oryginalnych opakowaniach i blistrach proszę przekazać wychowawcy na zbiórce. Zachęcamy do zapakowania leków do opisanych woreczków strunowych.

Fundacja TGLS nie wprowadza zakazu używania telefonów komórkowych podczas trwania wypoczynku. Telefony jednak nie mogą dezorganizować zajęć, zaburzać programu wypoczynku czy przeszkadzać innym uczestnikom. W związku z tym zastrzegamy sobie możliwość przejmowania do depozytu telefonów jeśli ich użytkowanie przeszkadza innym uczestnikom, zakłóca ciszę nocną lub stwarza zagrożenie.

Dokumenty

Po dokonaniu rezerwacji do 2 dni roboczych zweryfikujemy Państwa rezerwację i jeśli wszystko będzie się zgadzać, to otrzymają Państwo od nas w wersji elektronicznej komplet dokumentów (umowę, regulamin, formularz informacyjny dotyczący imprezy turystycznej, kartę kwalifikacyjną uczestników wypoczynku).
Wydrukowane i podpisane dokumenty należy odesłać do nas w ciągu 7 dni od daty otrzymania dokumentów na adres:
Fundacja TGLS Polska
ul. Kochanowskiego 61A/2
33-300 Nowy Sącz

Płatność

Od momentu otrzymania maila z umową mają Państwo 72 godziny na dokonanie wpłaty zaliczki.

Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej na 30 dni przed wyjazdem.

Na Państwa życzenie po opłaceniu całości wystawiamy fakturę.

Zamówienie0
Brak produktów w koszyku!
Przeglądaj dalej
0
Skip to content